Johto

Meet Aptean ExecutivesPaul J. Ilse

Toimitusjohtaja

Apteanin toimitusjohtajana Paul Ilse kehittää yhtiötä, jotta se tarjoaisi jatkossakin parhaat ratkaisut asiakkailleen ja säilyttäisi asemansa yritysohjelmistojen markkinajohtajana.

Paul Ilsellä on miltei 20 vuoden kokemus teknologiasektorin johtotehtävistä. Hänet tunnetaan alalla poikkeuksellisen hyvistä viestintätaidoistaan, kyvystä strategiseen suunnitteluun ja analyyttisyydestään. Paul Ilse on myös osoittanut olevansa aito kumppani ja johtaja kaikilla organisaation toimialoilla.

Ennen Apteanille tuloaan Paul Ilse oli toiminut vuoden 2007 tammikuusta RedPrairie Holding -yhtiön varatoimitus- ja talousjohtajana. Hän aloitti RedPrairiella vuonna 2006 yrityskaupoista vastaavana varatoimitusjohtajana. Ennen työtään RedPrairiella Paul Ilse toimi BlueCube Softwaren rahoitusjohtajana yrityksen perustamisesta vuonna 2004 siihen asti, kun RedPrairie osti yrityksen vuonna 2006. Ennen BlueCube Softwaren rahoitusjohtajan tehtäväänsä Paul oli toiminut heinäkuusta 1998 Radiant Systemsin talousjohtajana ja laskentapäällikkönä. Radiant Systemsissä hän aloitti työt tammikuussa 1996 controllerina. Ennen Radiant Systemsiä Paul Ilse työskenteli useissa keskikokoisiin yrityksiin ja teknologiayrityksiin liittyvissä vaativissa tehtävissä Price Waterhouse LLP:llä. Paul Ilse on Technology Association of Georgian johtokunnan jäsen. Hän on auktorisoitu tilintarkastaja sekä American Institute of Certified Public Accountants ja Georgia Society of Certified Public Accountants -järjestöjen jäsen.

Paul Ilse on suorittanut Master of Accounting ja Bachelor of Science in Business Administration -tutkinnot University of North Carolina at Chapel Hillissä.

Kenneth Frank

Operatiivinen johtaja

Operatiivisen johtajan roolissaan Kenneth Frank valvoo kaikkia Apteanin toiminnan osa-alueita, joihin lukeutuvat markkinointi ja tuotteistaminen, tuotekehitys, globaalit asiantuntijapalvelut ja asiakastuki sekä alueellinen liiketoiminta Aasiassa, Euroopassa, Lähi-Idässä ja Afrikassa.

Kenneth Frankin asiantuntemus pohjautuu 20 vuoden kokemukseen tietoliikennealalla. Hän on kokenut johtaja, jonka toimintaan usean mantereen kattava työhistoria tuo vahvan kansainvälisen ulottuvuuden.

Ennen Apteanille tuloaan Kenneth Frank toimi useissa eri johtotehtävissä Alcatel-Lucentissa, viimeksi Alcatel-Lucent/Reliance Industries -yhteisyrityksen johtajana Mumbaissa. Tässä tehtävässään hän oli mukana johtamassa uraauurtavan liiketoiminta-alustan käyttöönottoa. Uusi alusta tulee mullistamaan tietoliikenteen roolin markkinatalouden eri osa-alueilla. Kenneth Frank on myös toiminut Alcatel-Lucent Solutions and Marketing -konsernin toimitusjohtajana. Tässä asemassa hän kuului konsernin Pariisissa kokontuvaan johtoryhmään ja oli maailmanlaajuisesti vastuussa konsernin uusista tuotteista ja palvelutarjonnasta. Johtotehtävissään Alcatel-Lucentissa ja muissa johtavissa viestintäalan yrityksissä, kuten BellSouth Telecommunications ja AT&T Bell Laboratories, Kenneth Frank on johtanut tuhansia työntekijöitä ja ollut vastuussa miljoonien dollarien budjeteista sekä laajoista globaaleista tuotevalikoimista.

Koulutukseltaan Kenneth Frank on MBA (Emory University), MS in Computer Science (Stanford University) ja BS in Computer Science (University of Southern California).

Brenda Padgett

Rahoitusjohtaja

Yirtyksen rahoitusjohtajana Brenda Padgett vastaa Apteanin kirjanpito-, rahoitus- ja tietotekniikkatoiminnoista.   

Ennen Apteanille tuloaan hän toimi vuodesta 2007 RedPrairie Holding -yhtiön varatoimitusjohtajana ja laskentapäällikkönä. 

Brenda Padgett tuo yhtiöön yli 25 vuoden kirjanpito- ja hallintokokemuksen ohjelmisto- ja palvelualoilta. Hän on toiminut sekä listautuneissa että yksityisissä yhtiöissä kuten BlueCube Software Inc., Radiant Systems, Inc. ja HBOC.

Brenda Padgett on suorittanut kirjanpitoon erikoistuneen Bachelor of Science in Business Administration -tutkinnon University of North Carolina at Chapel Hillissä.  Hän on auktorisoitu tilintarkastaja ja Georgia Society of Certified Public Accountants -järjestön jäsen. 

Kyle L. Bowker

Myynti- ja markkinointijohtaja

Yrityksen myynti- ja markkinointijohtajana Kyle L. Bowker johtaa Apteanin globaalia myyjätiimiä ja on vastuussa yhtiön myynnin maailmanlaajuisesta kasvusta.

Hän on kokenut ammattilainen, jolla on 28 vuoden kokemus yritysohjelmistoalan johto- ja hallintotehtävistä. Kyle on toteuttanut ansiokkaasti sekä orgaanisia että yrityskauppoihin perustuvia kasvustrategioita, joilla on luotu pitkäjänteiset, kestävät suhteet omistajiin, asiakkaisiin, kumppaneihin ja työtovereihin.

Ennen Apteaniin tuloaan Kyle L. Bowker toimi RedPrairie Corporationin Amerikan johtajana. Hän on toiminut urallaan myös useissa korkeissa yritysohjelmistoalan johtotehtävissä:  Progress Softwaren Amerikan johtaja, Allegro Development Corporationin myyntijohtaja, Nextancen toimitusjohtaja, PeopleSoftin Pohjois-Amerikan myyntijohtaja, Informatica Corpin globaali operatiivinen johtaja, SAP American varatoimitusjohtaja ja tuotantosektorin johtaja; lisäksi hän on toiminut johtotehtävissä Oracle Corporationissa ja Dun & Bradstreet Softwaressa.

Kyle L. Bowkerilla on Master of Business Administration -tutkinto University of Texasista ja Bachelor of Business Administration -tutkinto Southern Methodist Universitystä.

Steve Stanislaus

Henkilöstöjohtaja

Apteanin henkilöstöjohtajana Steve Stanislaus johtaa yrityksen globaalia henkilöstöstrategiaa ja sen täytäntöönpanoa.

Hänellä on laaja henkilöstöalan kokemuspohja ohjelmisto- ja teknologiateollisuuden, asiantuntijapalveluiden, terveydenhuollon, jakelun, teollisuuden ja kulutushyödykkeiden aloilta.

Ennen siirtymistään Apteanille Steve Stanislaus oli kahdeksan vuotta RedPrairie Corporationin palveluksessa.  RedPrairie Corporationissa hän johti tämän globaalin toimitusketjuohjelmistojen ja -palveluiden tuottajan henkilöstöstrategiaa ja -ohjelmia. Yhtiön arvo kasvoi tuona aikana orgaanisesti ja yrityskauppojen seurauksena 80 miljoonasta 400 miljoonaan dollariin.

Ennen uraansa RedPrairiellä Stanislaus toimi henkilöstöjohdon tehtävissä AbilityOne Corporationissa, Baxter Healthcaressa ja Bradford Groupissa.

Steve Stanislaus on koulutukseltaan BA in Psychology (University of Wisconsin) sekä MBA ja Master of Labor and Industrial Relations (Michigan State University).

TVN Reddy

Tekninen johtaja

Apteanin teknisenä johtajana TVN Reddy on vastuussa yhtiön maailmanlaajuisesta tuotekehityksestä.

TVN Reddy on tehnyt menestyksekkään uran ohjelmistokehityksen ja konsultoinnin aloilla, ja hänellä on 16 vuoden kokemus ohjelmisto- ja palvelusektoreilta. Hän on kehittänyt ja toimeenpannut strategioita, joilla on rationalisoitu tuotevalikoimia ja lanseerattu transformatiivisia tuotteita ennätysajassa.

Ennen tuloaan Apteanin palvelukseen TVN Reddy toimi useissa johtavissa tuotekehitystehtävissä Automatic Data Processing Inc -yhtiössä, viimeksi Global ADP Time and Labor ja Reporting and Business Intelligence -tuotteiden tuotekehitysjohtajana. Sitä ennen hän oli ADP:n Mid-market Payroll -tuotteiden tuotekehitysjohtaja. Ennen tehtäviään ADP:llä TVN Reddy toimi ohjelmistokonsulttina useassa fortune 500 -yrityksessä.

TVN Reddyllä on MBA in Finance -tutkinto University of Pennsylvanian Wharton Schoolista ja Masters in Technology -tutkinto India Institute of Technologystä.

Jennifer Sherman

Tuotejohtaja

Apteanin tuotejohtajana Jennifer Sherman on vastuussa kaikkien Apteanin ratkaisujen innovaatiojohtamisesta, tuotekehittelyn suunnan määrittelemisestä ja markkinoille tuomisen strategioista.   Jennifer Sherman on erinomainen johtaja, jolla on hyvät viestintätaidot ja vankka kokemus jakelu- ja toiminnanohjausjärjestelmistä, yritysten mobiilitekniikasta ja liiketoimintatiedon hallinnasta.

Hän on toiminut aiemmin Oracle Corporationissa johtavissa tuotekehitys-, tuotteistamis- ja tuotestrategiatehtävissä, viimeksi jakeluverkkosovellusten strategiajohtajana. Tässä tehtävässä Jennifer Shermanilla oli keskeinen rooli tuoteryhmien kehittämisessä konseptista johtavaan markkina-asemaan sekä orgaanisten että yrityskauppoihin perustuvien strategioiden mukaisesti.  Hän on myös TEDx-luennoitsija ja on toiminut useiden kansalaisjärjestöjen johtokunnissa.

Koulutukseltaan Jennifer Sherman on Bachelor in Industrial Engineering ja Master in Industrial Engineering & Engineering Management. Tutkinnot on myöntänyt Stanford University, missä Jennifer Sherman oli Mayfield Fellow -stipendiaatti.

Todd Schulte

Globaalin asiakastuen ja koulutuksen johtaja

Globaalin asiakastuen ja koulutuksen johtajana Todd Schulte vastaa koko Aptean-tuoteperheeseen liittyvän tuotetuen ja koulutustoiminnan strategisesta suunnittelusta ja toteutuksesta kaikkialla maailmassa.

Todd Schulte toimi vastaavassa tehtävässä Consona Corporationissa ennen CDC Softwaren ja Consona Corporationin fuusioitumista Apteaniksi.  Todd Schulte astui Consonan palvelukseen vuonna 1994 ja on siitä lähtien kohdannut asiakkaita useissa asiakastuen, koulutuksen, tuote- ja palveluhallinnan sekä verkkosivujen suunnittelun tehtävissä. Consonan palveluksessa Todd kasvatti asiakastuen 20:sta 200 henkeen yhtiön tuotevalikoiman kasvaessa saman ajan kuluessa 12-kertaiseksi.

Ennen uraansa Consonassa Todd Schulte toimi ohjelmoijana Indiana Department of Environmental Managementin palveluksessa.

Hänellä on taloustieteen Bachelor of Science -tutkinto Miami Universitystä.

Mike Ressel

Toimitusjohtaja

Apteanin toimitusjohtajana Paul Ilse kehittää yhtiötä, jotta se tarjoaisi jatkossakin parhaat ratkaisut asiakkailleen ja säilyttäisi asemansa yritysohjelmistojen markkinajohtajana.

Paul Ilsellä on miltei 20 vuoden kokemus teknologiasektorin johtotehtävistä. Hänet tunnetaan alalla poikkeuksellisen hyvistä viestintätaidoistaan, kyvystä strategiseen suunnitteluun ja analyyttisyydestään. Paul Ilse on myös osoittanut olevansa aito kumppani ja johtaja kaikilla organisaation toimialoilla.

Ennen Apteanille tuloaan Paul Ilse oli toiminut vuoden 2007 tammikuusta RedPrairie Holding -yhtiön varatoimitus- ja talousjohtajana. Hän aloitti RedPrairiella vuonna 2006 yrityskaupoista vastaavana varatoimitusjohtajana. Ennen työtään RedPrairiella Paul Ilse toimi BlueCube Softwaren rahoitusjohtajana yrityksen perustamisesta vuonna 2004 siihen asti, kun RedPrairie osti yrityksen vuonna 2006. Ennen BlueCube Softwaren rahoitusjohtajan tehtäväänsä Paul oli toiminut heinäkuusta 1998 Radiant Systemsin talousjohtajana ja laskentapäällikkönä. Radiant Systemsissä hän aloitti työt tammikuussa 1996 controllerina. Ennen Radiant Systemsiä Paul Ilse työskenteli useissa keskikokoisiin yrityksiin ja teknologiayrityksiin liittyvissä vaativissa tehtävissä Price Waterhouse LLP:llä. Paul Ilse on Technology Association of Georgian johtokunnan jäsen. Hän on auktorisoitu tilintarkastaja sekä American Institute of Certified Public Accountants ja Georgia Society of Certified Public Accountants -järjestöjen jäsen.

Paul Ilse on suorittanut Master of Accounting ja Bachelor of Science in Business Administration -tutkinnot University of North Carolina at Chapel Hillissä.